Guardias_MIÉRCOLES

19 .JUNIO. 2019

  Volver

MONTSERRAT GARCÍA*EDIFICIO B
LOURDES CABALLEROEDIFICIO A

JOSÉ ANTONIO CABO*ACL 3ºPMAR A06 (MARIA)
NOELIA ORDIZ
EDIFICIO A
JOAQUÍN VÁZQUEZ*MAT BC1 B13 (CARIRI)

MARÍA JOSÉ GARCÍAEDIFICIO A
CARIRI PRIETO
*AUSENTE
MARÍA VEGA
EDIFICIO B

SANTOS MONESTINA*REL 1ºB B21 (CARLOS)
BEGOÑA HORTAL*MAT 3ºABC B13 (CARIRI)
ÁNGEL VALLEEDIFICIO A

BEGOÑA HORTAL*ING 3ºABC B23 (RACHEL)
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ*REL 1ºA B21 (CARLOS)
JAVIER SERRANOMAT 3ºABC B13 (CARIRI)
DIEGO HERNÁNDEZ*ALS  2ºPMAR A05 (MARIA)

ALICIA DÍAZ*REL 2ºC B21 (CARLOS) + MAT 4ºAB B13 (CARIRI)
JOSE RAMON NOVALING 3ºABC A11 (RACHEL) + 2ºPMAR A05 (MARIA)